CPR Construction Products Regulation vs RDM >> Vytlačiť

REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

Legislatíva Európskej únie, ktorá špecifikuje niektoré nové druhy výrobkov, vrátane napájacích, ovládacích a komunikačných káblov, za určitých podmienok, ako Stavebné výrobky

 
Táto webová lokalita používa súbory cookie. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, vyjadríte tým svoj súhlas s použitím súborov cookie.Rozumiem