Podpora predaja Vytlačiť
Vzorky a zápožičky

 

Firma IES v rámci technickej a obchodnej podpory poskytuje vzorky a zápožičky produktov pre svojich významných partnerov alebo aj pre potenciálne zaujímavých partnerov a projekty.
Zápožičky aktívnych zariadení poskytujeme na overenie a testovanie technických a výkonnostných parametrov a vlastností predávaných produktov.

Poskytnutie zápožičky a vzorky závisí od:

- typu a objemu zákazky alebo projektu,
- dôveryhodnosti partnera, historickej skúsenosti a platobnej morálky,
- zaradenia firmy podľa zamerania - ISP operátor, systémový integrátor, a pod.,
- dohody s naším obchodno-technickým zástupcom,
- skladovej a logistickej dostupnosti.

O poskytnutí zápožičky alebo vzorky rozhoduje obchodno-technický zástupca v súčinnosti s produktovým manažérom pre každý prípad osobitne.
Celý zápožičný vzťah sa riadi zmluvou o zápožičke nášho dodávateľa.

Produkty zo zápožčiek je možné vo väčšine prípadov aj priamo zakúpiť. Vrátiť je možné iba zariadenie  nepoškodené, funkčné a v pôvodnom stave, vrátane nastavení a obalu.

Viac...
Systém zliav a bonusov

 

Naša firma využíva systém zliav a bonusov pre dlhodobých, ale aj jednotlivo zaujímavých potenciálnych partnerov ako jeden z motivačných nástrojov obchodu.


Zľavy a bonusy poskytujeme na základe:

- typu zákazníka, zaradeného do zákazníckeho mixu,
- rámcových odberov za sledované obdobie,
- typu a objemu zákazky (projektové zákazky, balíčkové naskladnenia),
- dodržiavania platobnej disciplíny a úhrad faktúr v predtermíne,
- šetrenia logistických nákladov.

Zľavy a bonusy sú spravidla dohodnuté v rámcovej zmluve o obchodnej spolupráci, alebo sú priznávané jednotlivo pre konkrétne obchodné prípady.

 

Viac...
 
Táto webová lokalita používa súbory cookie. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, vyjadríte tým svoj súhlas s použitím súborov cookie.Rozumiem