Systém zliav a bonusov Vytlačiť

Naša firma využíva systém zliav a bonusov pre dlhodobých, ale aj jednotlivo zaujímavých potenciálnych partnerov ako jeden z motivačných nástrojov obchodu.


Zľavy a bonusy poskytujeme na základe:

- typu zákazníka, zaradeného do zákazníckeho mixu,
- rámcových odberov za sledované obdobie,
- typu a objemu zákazky (projektové zákazky, balíčkové naskladnenia),
- dodržiavania platobnej disciplíny a úhrad faktúr v predtermíne,
- šetrenia logistických nákladov.

Zľavy a bonusy sú spravidla dohodnuté v rámcovej zmluve o obchodnej spolupráci, alebo sú priznávané jednotlivo pre konkrétne obchodné prípady.

 

 
Táto webová lokalita používa súbory cookie. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, vyjadríte tým svoj súhlas s použitím súborov cookie.Rozumiem