Informačné systémy Vytlačiť

Informačné systémy

Pod informačným systémom (IS) obyčajne chápeme súbor vzťahov medzi ľuďmi, použitými technickými a technologickými prostriedkami a použitými metódami a modelmi, ktoré zabezpečujú zber, prenos, spracovanie a uchovanie dát za účelom prezentácie informácií pre potreby užívateľov.

Ciele a úlohy informačného systému sú zvyčajne identifikované ako:
- strategické (využívanie pre potreby plánovania, napr. investícií..),
- taktické (využívanie pre potreby riadenia, kontroly, rozhodovania, ..),
- operatívne (využívanie pri každodennej rutine),
- expertné (využívanie v znalostných systémoch...).

Členenie informačných systémov
Informačné systémy sa členia podľa rôznych kritérií, napríklad:
- podľa cieľov a úloh (strategické, taktické, operatívne...viď vyššie),
- podľa funkčného hľadiska (zvyčajne 4 základné typy),
- podľa organizačného hľadiska,
- na celopodnikové informačné systémy.

Funkčné hľadisko
Typy informačných systémov podľa funkčného hľadiska:
- výrobné systémy,
- systémy na podporu predaja a marketingu,
- finančné a účtovnícke systémy,
- systémy na podporu správy ľudských zdrojov.

Organizačné hľadisko
Typy informačných systémov podľa organizačného hľadiska:
- transakčné systémy (TPS). Sledujú základné aktivity a transakcie v organizácii. Spravidla sú hlavným zdrojom dát pre ostatné systémy,
- manažérske informačné systémy (MIS) a systémy pre podporu rozhodovania (DSS). Sumarizujú a reportujú základné operácie vo firme, podporujú rutinné rozhodovanie stredného manažmentu,
- systémy pre podporu exekutívy (ESS). Podporujú strategické činnosti a dlhodobé trendy.

Celopodnikové informačné systémy
Do tejto skupiny IS sú zahrňované:
- informačné systémy, v ktorých aplikácie automatizujú procesy, prekračujúce viaceré funkčné a organizačné oblasti,
- systémy typu ERP, ERP II, SCM, CRM, KM atď.

Naša spoločnosť vlastnými kapacitami vyvíja a dodáva informačné systémy na úrovni:
- systémy TPS (aplikácie v IBC systéme pre riadenie jednotlivých zariadení a technológií budov),
- systémy ERP (MYRIADA – podnikový informačný systém, ktorý zahŕňa všetky nižšie aplikácie ako: SCM, CRM, MRP atď.).

Viac...
 
Táto webová lokalita používa súbory cookie. Ak budete pokračovať v prehľadávaní, vyjadríte tým svoj súhlas s použitím súborov cookie.Rozumiem