ies@ies.sk      +421 2 4910 1400      Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:30
VZORKY, ZÁPOŽIČKY
Firma IES v rámci technickej a obchodnej podpory poskytuje vzorky a zápožičky produktov pre svojich významných partnerov alebo aj pre potenciálne zaujímavých partnerov a projekty. Zápožičky aktívnych zariadení poskytujeme na overenie a testovanie technických a výkonnostných parametrov a vlastností predávaných produktov.

Poskytnutie zápožičky a vzorky závisí od:
  • typu a objemu zákazky alebo projektu
  • dôveryhodnosti partnera, historickej skúsenosti a platobnej morálky
  • zaradenia firmy podľa zamerania - ISP operátor, systémový integrátor, a pod.
  • dohody s naším obchodno-technickým zástupcom
  • skladovej a logistickej dostupnosti
O poskytnutí zápožičky alebo vzorky rozhoduje obchodno-technický zástupca v súčinnosti s produktovým manažérom pre každý prípad osobitne. Celý zápožičný vzťah sa riadi zmluvou o zápožičke nášho dodávateľa.
Produkty zo zápožčiek je možné vo väčšine prípadov aj priamo zakúpiť. Vrátiť je možné iba zariadenie nepoškodené, funkčné a v pôvodnom stave, vrátane nastavení a obalu. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.
×

Dôležité upozornenie

Vážený dodávateľ/odberateľ,

Vzhľadom na krízovú situáciu s koronavírusom sa snažíme v maximálnej miere chrániť našich zamestnancov pri styku s externými ľuďmi vstupujúcimi do areálu. Preto sú naše prevádzky pre verejnosť zatvorené. Pre zmluvných velkobchodných partnerov a doručovateľské spoločnosti platia nasledovné pravidlá:


Pre zvýšenie Vašej aj našej bezpečnosti, prosím nevstupujte bez vyzvania do priestorov našej spoločnosti.
Na ohlásenie Vašej návštevy do priestorov odbytu, resp. pre získania informácií ohľadne realizácie zákaziek použite prosím telefón.

Kontakt odbyt:

Bratislava: +421 903 258893, +421 911 723808, +421 905 435296
Prešov: +421 918 340953, +421 0903 825472
Žilina: +421 918 340962, +421 903 439853
Banská Bystrica: +421 903 535604, +421 903 826128

Objednávky posielajte na e-mail: objednavky@ies.sk
Dopyty posielajte na e-mail: dopyt@ies.sk

Otázky technického charakteru môžete riešiť na mailových a telefonických kontaktoch príslušného obchodného zástupcu, resp. na oddelení technickej podpory na centrále: +421 903 825 470, mail: ies@ies.sk

Pre výdaj a príjem tovaru zo skladu platia nasledovné opatrenia:

  • Vodič auta / príp. spolucestujúci bude mať na tvári ochranne rúško /respirátor pri vstupe do areálu skladu a počas celej doby prítomnosti v areáli.
  • Zamestnanec skladu bude mat právo odmietnuť obslúžiť vodiča bez tejto ochrany na tvári.
  • Vodič obmedzí kontakt so zamestnancami na minimum a tovar bude odovzdaný/prijatý na vyhradenom mieste.
  • Zamestnanec skladu bude mat právo neobslúžiť vodiča vykazujúceho príznaky ochorenia na koronavírus.

Ďakujeme
IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava