✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 4910 1400     Pondelok - Piatok: 7:00 - 16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
ŠTRUKTÚRA, ORAGÁNY, MANAŽMENT
Štruktúra zoskupenia IES GROUP a jeho riadenie
IES GROUP je zoskupenie štyroch firem v štyroch štátoch v strednej Európe - v Slovenskej republike IES s.r.o., v Českej republike IES spol. s r.o., v Poľsku IES-PL Sp. z o.o. a v Maďarsku IES-HU Kft. Manažment týchto firiem rozhoduje o spoločnej marketingovej a obchodnej stratégii všetkých členov zoskupenia.

Organizačná štruktúra a vedenie IES s.r.o.
Organizačná štruktúra spoločnosti je postavená na divíznom princípe, pričom každá divízia má vytvorené oddelenia podľa jej zamerania a potrieb. Na čele divízií sú príslušní riaditelia divízií. Na čele spoločnosti stojí generálny riaditeľ, ktorý priamo riadi riaditeľov divízií a vedúcich pobočiek (prevádzok).

Funkčná náplň útvarov
Divízia systémovej integrácie (SI) - združuje útvary, zodpovedné za:
- návrh, vývoj, implementáciu a starostlivosť o softwarové aplikácie (ERP a iné aplikácie),
- návrh, vývoj, projektovanie, realizáciu, revízie a starostlivosť o systémy pre inteligentné budovy (produkt IBC),
- návrhy, projektovanie, realizáciu, revízie a starostlivosť o kabelážne a komunikačné systémy,
- návrhy, dodávky a servis výpočtovej a kancelárskej techniky, systémového a podporného programového vybavenia.
Divízia obchodu- zodpovedná za marketing, akvizičnú obchodnú činnosť a podporu predaja produktov spoločnosti.
Divízia ekonomických činností - zodpovedná za finančné, účtovné a daňové agendy spoločnosti.
Divízia logistiky - zodpovedná za zásobovanie, skladové, dopravné a odbytové činnosti.
Divízia HRM - zodpovedná za riadenie ľudských zdrojov.

Obchodná sieť v Slovenskej republike
Spoločnosť IES s.r.o. realizuje svoje aktivity cez sieť pobočiek, pričom na každej pobočke je pracovná systemizácia identická s organizačnou štruktúrou a pracovnou systemizáciou spoločnosti. Na každej pobočke je vedúci pobočky, ktorý je priamo riadený generálnym riaditeľom spoločnosti a metodicky je riadený riaditeľmi divízií. 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.