✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 49101 400     Pondelok - Piatok 7:00-16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
ATA - ÚČTOVNÁ A DAŇOVÁ AGENDA
Pokladne, cestovné príkazy
Pokladničné knihy pre ľubovolný počet mien, účtovanie nákupov v hotovosti, spracovanie cestovných príkazov.

Evidencia majetku
Evidencia krátkodobého majetku, evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (zaraďovacie protokoly, inventárne karty, odpisový plán).

Účtovníctvo
Správa číselníkov pre preddefinované účtovné operácie, interné doklady, účtovný denník, účtovné výkazy, účtovné závierka a nové účtovné obdobie.

Banka
Spracovanie príkazov na úhradu záväzkov, spracovanie bankových výpisov.

Dane
Spracovanie DPH vrátane daňového priznania, dane z nehnuteľností a motorových vozidiel, dane z príjmu právnických osob.
 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.