✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 49101 400     Pondelok - Piatok 7:00-16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
HRM - RIADENIE ĽUDSKÝCH ZDROOV
V tomto podsystéme sú spracovávané agendy personalistiky, miezd a sú sledované všetky výkony zamestnancov (časové, obchodné, dokladové, hmotnostné, kilometrovné atď). vrátane sledovania plnení si informačných povinností zamestnanca.

Personalistika
Evidencia zamestnancov (evidenčné karty, pracovné zmluvy, pracovné náplne, popisy prác, pracovné úlohy, osobné karty, karty výkonov).

Mzdy
Výpočet miezd, poistného plateného zamestnancom a zamestnávateľom, mzdové listy, výplatné pásky, evidencia dochádzky, zaúčtovanie predpisov, výplat a poistného, tlač zostáv a dokladov.

Sledovanie výkonov
Evidencia dochádzky, počet vystavených a zrealizovaných dokladov, tržby a marže obchodných zástupcov a zamestnancov obchodných útvarov, množstvo vyskladnených zásob, počty najazdených kilometrov, počty návštev obchodných zástupcov.
 

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.