✉  ies@ies.sk      ☎  +421 2 49101 400     Pondelok - Piatok 7:00-16:30
ISO9001 ISO14001 ISO45001 ISO27001 AAA
OAA - ORGANIZAČNÉ A ADMINISTRATÍVNE AGENDY
V tomto podsystéme sú spracovávané všetky dôležité administratívno-organizačné doklady a agenda systemizácie a organizačnej štruktúry s väzbou na personalistiku. V príslušných moduloch sú k dispozícii funkcie na založenie a aktualizáciu základných údajov v evidenčných kartách, resp. v číselníkoch, funkcie na založenie, aktualizáciu a realizáciu dokladov a funkcie na generovanie výstupných informácií formou tlačových zostáv číselníkov, zostáv dokladov a zostáv vytvorených kombináciou rôznych výberových podmienok.

Funkcie modulov:

Administratíva
Evidencia došlej, odoslanej, internej a elektronickej pošty, evidencia úloh, zmlúv, zápisníc, záznamov telefonických odkazov a výsledkov obchodných jednaní.

Organizácia riadenia
Evidencia riadiacich noriem (príkazy riaditeľa, metodické pokyny) a organizačných noriem (organizačný poriadok, podpisový poriadok, pracovný poriadok atď.).

Systemizácia
Organizačná štruktúra, systemizácia funkčných miest, pracovná systemizácia, evidencia pracovísk.
  

IES s.r.o.
Nová Rožňavská 136
831 04 Bratislava
Tel: +421 2 49101400
IES s.r.o.
Medený Hámor 23
974 00 B.Bystrica
Tel: +421 48 4155 716
IES s.r.o.
Kragujevská 9
010 01 Žilina
Tel: +421 41 7242 485
IES s.r.o.
Jesenná 26
080 01 Prešov
Tel: +421 51 7734 549
NEWSLETTER
© IES s.r.o. | webdesign Geoorgee & Iko
Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.